Podmínky & GDPR

Reklamační řád

For any information about the products, or issue, you can contact us here: Contact – DVA IT (dvaitbalkans.com)

Informace GDPR

1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte

Ve zkratce: Shromažďujeme informace, které nám poskytnete. Přečtěte si prosím pečlivě toto prohlášení o ochraně osobních údajů, protože vám pomůže pochopit, co děláme s informacemi, které shromažďujeme.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, když se zaregistrujete na webových stránkách, vyjádříte zájem o získání informací o nás nebo o našich produktech a službách, když se účastníte aktivit na webových stránkách (například zveřejňováním zpráv na našich online fórech nebo přihlašování do soutěží, soutěží nebo dárků) nebo jinak, když nás kontaktujete.

Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a webovou stránkou, vašich volbách a produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:

Vámi poskytnuté osobní údaje. Sbíráme jména; telefonní čísla; emailová adresa; poštovní adresy; kontaktní preference; kontaktní nebo ověřovací údaje; fakturační adresy; a další podobné informace.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a vy nás musíte informovat o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů.

Informace automaticky shromažďovány

Stručně řečeno: Některé informace – například vaše adresa internetového protokolu (IP) nebo charakteristiky prohlížeče a zařízení – se shromažďují automaticky při návštěvě našich webových stránek.

Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštívíte, používáte nebo procházíte web. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (například vaše jméno nebo kontaktní informace), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a použití, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové předvolby, odkazující adresy URL, název zařízení, země, umístění , informace o tom, kdo a kdy používáte náš web, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení bezpečnosti a provozu naší webové stránky a pro naše interní analytické a reportovací účely.

Stejně jako mnoho podniků také shromažďujeme informace prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

 • Log and Usage Data. Data o logu a využití se vztahují ke službě. Naše servery by automaticky shromažďovaly údaje, když vstoupíte na náš web nebo jej použijete a které by byly zaznamenány do souborů protokolu. V závislosti na tom, jak s námi komunikujete, mohou tato data protokolu zahrnovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ a nastavení prohlížeče a informace o vaší aktivitě na webových stránkách (například razítka data a času spojená s vaším použitím, prohlížené stránky a soubory, vyhledávání a další akce, které provádíte, například funkce, které používáte), informace o událostech zařízení (například aktivita systému, chybové zprávy (někdy se jim říká „crash dumps“) a nastavení hardwaru.
 • Data zařízení: Shromažďujeme data zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiných zařízeních, která používáte k přístupu na web. V závislosti na použitém zařízení mohou tato data zařízení zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo server proxy), identifikační čísla aplikací zařízení, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru, poskytovatel internetových služeb nebo mobilní operátor, informace o konfiguraci operačního systému.
 • Údaje o poloze: Shromažďujeme informační údaje, například informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Kolik informací shromažďujeme, závisí na typu nastavení zařízení, které používáte pro přístup na Web. Můžeme například používat GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních dat, která nám sdělují vaši aktuální polohu (na základě vaší IP adresy). Můžete se odhlásit z toho, že nám umožníte shromažďování těchto informací, a to buď odmítnutím přístupu k informacím, nebo deaktivací nastavení polohy na vašem zařízení. Upozorňujeme však, že pokud se rozhodnete odhlásit, nebudete moci používat určité aspekty Služeb.

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

Ve zkratce: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a / nebo váš souhlas.

We use personal information collected via our Website for a variety of business purposes described below. We process your personal information for these purposes in reliance on our legitimate business interests, in order to enter into or perform a contract with you, with your consent, and/or for compliance with our legal obligations. We indicate the specific processing grounds we rely on next to each purpose listed below.

Informace, které shromažďujeme nebo přijímáme, používáme:

 • Vyžádejte si zpětnou vazbu. Vaše údaje můžeme použít k vyžádání zpětné vazby a ke kontaktování ohledně vašeho používání našich webových stránek.
 • Povolení komunikace mezi uživateli. Vaše údaje můžeme použít k povolení komunikace mezi uživateli se souhlasem každého uživatele.
 • Ke správě uživatelských účtů. Vaše údaje můžeme použít pro účely správy našeho účtu a udržování jeho funkčního stavu.
 • Abychom vám mohli zasílat administrativní informace. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informací o produktech, službách a nových funkcích nebo o změnách našich podmínek a zásad.
 • K ochraně našich služeb. Vaše údaje můžeme použít jako součást našeho úsilí o zajištění bezpečnosti a zabezpečení našich webových stránek (například pro sledování a prevenci podvodů).
 • Prosazovat naše podmínky a zásady pro obchodní účely, dodržovat právní a regulační požadavky nebo v souvislosti s naší smlouvou.
 • Reagovat na právní požadavky a předcházet škodám. Pokud obdržíme předvolání nebo jiný zákonný požadavek, možná budeme muset zkontrolovat údaje, které máme, abychom zjistili, jak reagovat.
 • Plňte a spravujte své objednávky. Vaše údaje můžeme použít k plnění a správě vašich objednávek, plateb, vrácení a výměn provedených prostřednictvím Webové stránky.
 • Spravujte slosování o ceny a soutěže. Vaše údaje můžeme použít ke správě losování o ceny a soutěží, když se rozhodnete zúčastnit se našich soutěží.
 • K dodání a usnadnění poskytování služeb uživateli. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli požadovanou službu.
 • Abychom mohli reagovat na dotazy uživatelů/nabízet podporu uživatelům. Vaše údaje můžeme použít k zodpovězení vašich dotazů a řešení případných problémů, které byste mohli mít s používáním našich Služeb.
 • Abychom vám zaslali marketingovou a propagační komunikaci. My a/nebo naši marketingoví partneři třetích stran můžeme použít osobní údaje, které nám zašlete, pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Například když vyjádříme zájem o získání informací o nás nebo našich webových stránkách, přihlášení k odběru marketingu nebo jiné kontaktování nás, budeme od vás shromažďovat osobní údaje. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit (viz níže „CO JSOU VAŠE PRÁVA NA SOUKROMÍ“).
 • Dodejte vám cílenou reklamu. Vaše údaje můžeme použít k vývoji a zobrazování personalizovaného obsahu a reklamy (a spolupráce s třetími stranami, které tak činí) přizpůsobené vašim zájmům a/nebo poloze a k měření její účinnosti.
 • Pro jiné obchodní účely. Vaše údaje můžeme použít k jiným obchodním účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocování a zlepšování našich webových stránek, produktů, marketingu a vašich zkušeností. Tyto informace můžeme používat a ukládat v agregované a anonymizované podobě, aby nebyly spojeny s jednotlivými koncovými uživateli a neobsahovaly osobní údaje. Bez vašeho souhlasu nebudeme používat identifikovatelné osobní údaje.

3. BUDOU VAŠE INFORMACE SDÍLENY S KAŽDÝM?

Stručně řečeno: Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, abychom dodržovali zákony, poskytovali vám služby, chránili vaše práva nebo plnili obchodní závazky.

Vaše údaje, které uchováváme, můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě následujícího právního základu:

 • Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám udělili konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů pro konkrétní účel.
 • Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovat, pokud je to přiměřeně nutné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů.
 • Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili podmínky naší smlouvy.
 • Právní povinnosti: Vaše údaje můžeme zveřejnit tam, kde je to ze zákona nutné, abychom splnili platné zákony, vládní požadavky, soudní řízení, soudní příkaz nebo právní proces, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání ( včetně reakce na veřejné orgány, aby splnily požadavky na národní bezpečnost nebo vymáhání práva).
 • Životně důležité zájmy: Vaše informace můžeme zveřejnit tam, kde se domníváme, že je to nezbytné k vyšetřování, prevenci nebo přijímání opatření týkajících se potenciálního porušení našich zásad, podezření na podvod, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonných činností, nebo jako důkaz v soudní spory, do kterých jsme zapojeni.

Přesněji řečeno, možná budeme muset zpracovat vaše údaje nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

 • Obchodní převody.Můžeme sdílet nebo převést vaše informace v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti nebo během vyjednávání o nich.

4. POUŽÍVÁME COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE SLEDOVÁNÍ?

Stručně řečeno: Můžeme používat soubory cookie a další technologie sledování ke shromažďování a ukládání vašich údajů.

K přístupu nebo ukládání informací můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete odmítnout určité soubory cookie, jsou uvedeny v našem upozornění na soubory cookie.

5. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo neumožňuje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné zákonné požadavky). Žádný účel v tomto oznámení nebude vyžadovat, abychom uchovávali vaše osobní údaje déle než po dobu, po kterou mají uživatelé u nás účet.

Pokud nebudeme mít legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, tyto údaje buď smažeme, nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v záložních archivech), bezpečně ukládat vaše osobní údaje a izolovat je od dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich smazání.

6. JAK UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE BEZPEČNÉ?

Stručně řečeno: Naším cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.

Implementovali jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, jejichž cílem je chránit bezpečnost veškerých osobních údajů, které zpracováváme. Navzdory našim opatřením a snahám o zabezpečení vašich informací však nelze zaručit, že žádný elektronický přenos přes internet nebo technologie pro ukládání informací nebude stoprocentně bezpečný, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kyberzločinci nebo jiné neoprávněné třetí strany nebudou schopni porazit naše zabezpečení a nesprávně shromažďovat, přistupovat, krást nebo upravovat vaše informace. I když se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů na náš web a z něj je na vaše vlastní riziko. Na web byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

7. DO WE MAKE UPDATES TO THIS NOTICE?

Stručně řečeno: Ano, toto oznámení podle potřeby aktualizujeme, abychom dodržovali příslušné zákony.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným „revidovaným“ datem a aktualizovaná verze bude účinná, jakmile bude přístupná. Pokud v tomto oznámení o ochraně osobních údajů provedeme podstatné změny, můžeme vás o tom informovat buď nápadným zveřejněním oznámení o těchto změnách, nebo přímým zasláním oznámení. Doporučujeme vám, abyste si toto oznámení o ochraně osobních údajů často prohlíželi, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše informace.

8. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT O TOMTO OZNÁMENÍ?

Pokud máte dotazy nebo komentáře k tomuto oznámení, můžete nám poslat e-mail na adresu support@dvaitbalkans.com.